Mitä pilvipalvelut ovat vuonna 2015?

Rightscale julkaisi helmikuussa vuosittaisen ‘2015 State of the Cloud’ tutkimuksensa. Suuria yllätyksiä tutkimus ei tuonut: 93% vastaajista käyttää pilvipalveluita ja julkisen pilven rooli kasvaa privaattipilveä nopeammin. Monitoimittajaympäristöt ja hybridi-pilvet sekä IT:n rooli pilvipalveluiden välittäjinä korostuivat vastauksissa. Vastauksista toki huomaa, että suurin osa vastaajista on Pohjois-Amerikasta. Suomessa luvut ei vielä päästäne näihin lukuihin, joskin kasvu Suomessa…

Details