Growth Hacking – kasvuhakkerointi

Growth Hacking - kasvuhakkerointi Kasvuhakkerointi on tapa etsiä ja luoda tehokkaita pitkän aikavälin markkinointistrategioita ja niihin liittyviä menetelmiä, jotka poikkeavat helpoista valtavirtamarkkinointimenetelmistä. Kasvuhakkeroinnissa tarvittaessa muokataan tuotetta, tuoteistusta, luodaan uusia tuotteita ja rakennetaan erilaisia yhteistyökuvioita ja integroidaan erilaisia sovelluksia ja [...]