Esimerkkiratkaisu

Startup-yhtiön verkkomyynti ja toistuvaislaskutus

Juuri perustettu Startup -yhtiö tahtoi tuotteensa nopeasti myyntiin ja keskittää resurssinsa tuotteensa edelleenkehittämiseen. Yhtiön tuote oli lähes valmis, ja verkkosivut ja tuotteistus olivat alustavasti suunniteltuina. Yhtiössä oltiin hieman epävarmoja tuotteen paketoinnista ja hinnoittelusta, ja epäiltiin luottokorttilaskutuksen toimivuutta verkkomyynnissä.

Yhtiö kääntyi Pilven puoleen ja tilasi verkkomyynnin ja toistuvaislaskutuksen käynnistämisen avaimet käteen toteutuksena. Pilvi antoi tarjouksen kokonaisratkaisun toteutuksesta. Teknisen toteutuksen lisäksi Pilvi tarjosi asiantuntijatyötä paketoinin ja hinnoittelun kuntoon laittamiseen. Optiona tarjottiin myös markkinoinnin käynnistämiseen liittyviä palveluita.

Yhtiö tilasi budjettiinsa sopivan toteutuksen ja sai toimivan verkkomyyntikanavan käyttöön reilun kuukauden kuluttua tilauksesta. Lisäksi yhtiön tuotteistus selkeytyi, ja aikaisemman kahden tuoteversion sijaan löydettiin 4 loogista tuoteversiota, joille löytyi selkeät käyttötarkoituset ja kohderyhmät (ilmainen, kokeilu, peruskäyttö, ammatilaisen työkalu).

Maksujärjestelmäksi valittiin Stripe, jonka integraatio löytyi valmiina Pilvi™ -alustasta. Projektissa määriteltiin myös tärkeimmät seurattavat metriikat. Seuraavassa vaiheessa yhtiön alkaa kehittämään markkinointia Pilven kanssa ja tuomaan toimivaan automatisoituun myyntiprosessiin lisää asiakkaita.

Ota Pilvi™ käyttöönne