Tuotetiedonhallinnan eli PIM ohjelmiston valinnan vaikeus – Yli 150 vaihtoehtoa

Jouni Wahalahti on yrittäjä ja monikanavaisen liiketoiminnan sekä tuotetiedonhallinnan konsultti. Hän on verkkoliiketoiminnan ja retail kaupan konkari, joka on toiminut alalla jo yli 20 vuotta erilaisissa rooleissa niin kauppiaan, järjestelmätoimittajan kuin konsulttitoimiston puolella.

PIM eli Product Information Management tarkoittaa suomeksi tuotetiedonhallintaa.

Toimiva tuotetiedonhallinta on yksi monikanavaisen liiketoiminnan kulmakivistä, jonka avulla saadaan ajantasaiset tuotetiedot eri myyntikanaviin tehokkaasti sekä pystytään tehostamaan liiketoiminnan taustaprosesseja.

PIM ohjelmistojen käyttö suomalaisissa yrityksissä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, mutta olemme silti vielä takamatkalla verrattuna useaan muuhun markkinaan. Suomessa PIM markkinat ovat viime vuosina keskittyneet vain muutaman järjestelmän ympärille, vaikka globaalisti PIM järjestelmien määrä on kasvanut jopa räjähdysmäisesti.

PIM järjestelmien kartoitus

Tein ensimmäisen kerran kattavan kartoituksen eri PIM järjestelmistä jo vuonna 2015.

Kartoituksessa oli silloin mukana alle 20 eri PIM ohjelmistoa. Nyt PIM ohjelmistoja tai tuotedonhallintaa liittyviä järjestelmiä on jo yli 150 – joten hieman olen pudonnut niin sanotusti kelkasta. Yleisimmin käytettyjen ominaisuudet on kyllä edelleen hyvässä tiedossa ja uusia nousevia teknologioita tulee läpikäytyä säännöllisesti syvällisemmin.

Yleisimmät PIM ohjelmistot Suomessa:

Suomessa Akeneo PIM on kasvattanut osuutta merkittävästi viimeisen 2-3 vuoden aikana ja toimittajien määrä on myös kasvanut tasaisesti. Akeneon vahvimmat edut ovat ehdottomasti helppokäyttöisyyden lisäksi skaalautuvuus ja hyvä API rajapinta.

Suomalainen Adeona PIM on pystynyt hyvin haastamaan globaalit järjestelmät täällä meidän pienellä markkina-alueellamme. Adeona on lisenssipohjainen versio, jonka hinnoittelu perustuu useaan eri osa-alueeseen. Adeona on myös käyttöliittymän osalta helppokäyttöinen ja viimeisessä uudistuksessa näyttää siltä, että käyttöliittymän rakenteeseen olisi selkeästi otettu mallia erittäin selkeästä ja helppokäyttöisestä Akeneosta. Tai sitten Akeneo on ottanut mallia Adeonasta. Adeonan heikkous ja vahvuus on siinä, että se on vain ns. yhden toimittajan tuote, vaikka heillä muutamia IT taloja kumppanina onkin.

Ruotsalainen inRiver tuli vajaa 10 vuotta sitten voimakkaasti Suomeen ja inRiver käyttäjien määrä kasvoi tasaisesti vuosittain. InRiver on hyvillä ominaisuuksilla varustettu täysiverinen PIM, jonka lisenssipohjainen hinnoittelu rajoittaa käyttöönottojen määrää. Lisäksi inRiver on käyttäjän näkökulmasta huomattavasti vaikeampi käyttää, käyttöliittymä ei ole ihan niin looginen kuin kilpailijoilla ja pääsääntöisesti erilaiset muokkaukset mm. datamallissa vaatii toimittajan teknistä panosta, kun samat asiat Akeneossa tai Adeonassa hoituu käyttöliittymässä admin oikeuksilla.

InRiveristä on ollut viime aikoina myös siirtymää muihin teknologioihin.

Mikä on paras PIM?

PIM järjestelmistä ei voi sanoa, että mikä on paras PIM.

PIM valinta tulisi aina tehdä kartoituksen kautta siten, että käydään läpi tuotetiedon nykytila, organisaation nykyiset prosessit ja sen pullonkaulat sekä yrityksen sidosryhmien (tavarantoimittajat, asiakkaat jne.) tarpeet, mahdollisuudet ja rajoitteet. Kartoituksen jälkeen voidaan vertailla eri PIM järjestelmien ominaisuuksia ja peilata niitä omiin tarpeisiin, organisaation osaamiseen, nykyiseen ekosysteemiin sekä liiketoiminnan tuleviin tavoitteisiin.

Kartoituksen avulla valinta on aina helpompi tehdä.

Akeneo on vahva vaihtoehto useimmille yrityksille, vaikka ei sekään sovi kaikille. Akeneon vahvuudet ovat puhtaasti kaupallisessa tuotetiedonhallinnassa ja se on omiaan monikanavaiseen retail- & tukkukauppaan, mutta Akeneo taipuu myös valmistavan teollisuuden tarpeisiin tietyin rajoituksin.

Akeneo toimittajia on Suomessa jo muutamia kymmeniä, osa isompia ja osa pienempiä toimijoita. Kokemuksesta voi sanoa, että projektien hintalapun skaala on aika laaja samoin kuin on toimittajien osaaminen ja ymmärrys siitä mitä kaikkea PIM käyttöönottoon kuuluu.

PIM projekti ei ole vain tekninen toimitus. Projektin yhteydessä tulee suunnitella datamallit, asemoida PIM muuhun ekosysteemiin, suunnitella ja kehittää prosessit taustalla kuntoon tai ainakin luoda niille roadmap. Ja sitten organisaation pitää vielä ottaa PIM haltuun sekä tehokkaaseen käyttöön. Monesti näkee, että käytössä olevasta PIMistä hyödynnetään vain murto-osaa ominaisuuksista tai että prosessien suunnittelu on jäänyt vajaaksi.

Mitkä PIM ohjelmistot ovat sitten globaalisti markkinajohtajia ja mitä kaikkea meillä ei täällä Suomessa ole tarjolla?

Määrä ei korvaa laatua, joten on turha listata kaikkia teknologioita. Pienen katsauksen saa alla olevasta otannasta. Osa listalla olevista on toki sellaisia mitä myös Suomessa on käytössä, mutta käyttöönottojen ja käyttäjien määrä on suhteellisen vähäinen.

Yleisimmät PIM ohjelmistot globaalisti (TOP 20):

 • Agility Multichannel
 • PIMworks
 • InfoSphere MDM
 • Product 360
 • Salsify
 • Akeneo
 • Pimcore
 • EssentialPIM
 • Vin PIM
 • inRiver PIM
 • Agility Multichannel
 • PIMworks
 • InfoSphere MDM
 • Product 360
 • Salsify
 • Akeneo
 • Pimcore
 • EssentialPIM
 • Vin PIM
 • inRiver PIM

Lähde: Financeonline.com

Lisätietoa PIM kuntokartoituksesta täältä.

Jouni Wahalahti aka. “PIM Jouni”
Jouni@kilahdus.fi

Ota Pilvi™ käyttöönne