MRR, Monthly Recurring Revenue

Kuukausittain toistuva liikevaihto

Kuukausittain toistuvan liikevaihdon (MRR, Monthly Recurring Revenue) kasvu on SaaS-yhtiön elinehto/tärkein tavoite.

Yksi tärkeimmistä mitattavista asioista on yhtiön palveluiden tulevaisuudessa tuottama liikevaihto (MRR, Monthly Recurring Revenue). Luvun avulla voidaan tehdä oletuksia siitä, minkälaisia tuloja kulloisellakin asiakaskannalla on kussakin kuussa odotettavissa. Tämä on varsin helppoa, sillä SaaS-yhtiöiden yleisen ansaintalogiikan mukaisesti kuukausittaiset tulot ovat varsin hyvin tiedossa. Liian pitkälle tulevaisuuteen meneviä ennusteita on MRR:n avulla silti turha tehdä, sillä luku ei ota huomioon rahan aika-arvoa eikä huomio asiakaspoistumaa.

Kuukausittain toistuva liikevaihto lasketaan yksinkertaisesti kaavalla: Asiakas x Myytävän palvelun hinta.

MRR, Monthly Recurring Revenue

Yritys myy yleensä useita erihintaisia tuotteita, joten MRR on laskettava tuotekohtaisesti (Asiakasmäärä tuotteelle A * Tuotteen A hinta) erikseen ja summattava niiden tulot yhteen.

Ota Pilvi™ käyttöönne