Tarjous- ja tilausautomaatio myyntiorganisaatioille

Pilvi™ Order Automation Engine (OAE) on myyntiorganisaatioille suunniteltu työkalu, joka automatisoi tarjous- ja tilausprosessin ja säästää myyjiltä aikaa ja tehostaa koko yrityksen toimintaa. Pilvi™ OAE automatisoi tarjousten luomisen, tarkastuksen, lähetyksen, hyväksymisen tilaukseksi, sekä toimittamisen tuotannolle. Se tehostaa prosesseja ja poistaa inhimilliset virheet. Ratkaisu parantaa myyntiorganisaatioita vaivaavan sekoilun ja tehottomuuden – joka on pois tuottavasta myyntityöstä.

 

Myyntiorganisaatio

Myynnin digitalisaation haasteita varten kehitetty

Myyntiorganisaatioiden ongelmia joihin Pilvi™ Order Automation Engine (OAE) tuo apua:

 • Myyntiorganisaatio ei tuota tarpeeksi tarjouksia.
 • Tarjousten kirjoittamiseen ja lähettämiseen menee aikaa ja niihin tulee virheitä.
 • Myyjät sooloilevat hinnoittelussa, tai kirjoittavat tarjouksiin ”omiaan”.
 • Tarjousten mahdollinen muokkaus, uudelleenlähetys ja arkistointi vie aikaa.
 • Tilausten vienti eteenpäin on työlästä ja virheherkkää.
 • Raportointi annetuista tarjouksista, myynneistä, tilauksista ja provisioista aiheuttaa ylimääräisiä työkustannuksia tai laahaa perässä.

Tuotannon ongelmia joihin se tuo apua:

 • On myyty jotain mitä ei kyetä/haluta toimittaa.
 • Toimituksen kannalta tiedot ovat puutteellisia.

Lisää tarjouksia asiakkaille!

Pilvi™ OAE sopii myyntiorganisaatioille joilla…

 • Vähintään 4-5 myyjää.
 • Tarjousten määrä kuukausitasolla on kymmeniä tai enemmän.
 • Myyntiä johdetaan ja kehitetään ammattimaisesti.
 • Myynnin tuottavuutta on tarve nostaa oleellisesti.

… ja vielä paremmin jos: 

 • Tuotteita on paljon, ne ovat modulaarisia, tai myytävät kokonaisuudet muodostuvat useista tuotteista/osista.
 • Yli 10 myyjää tai myynti hajautunut, myös kansainvälinen myyntiorganisaatio.
 • Palkkauksessa tuloselementti tai myyjäkohtaisia provisioita.
 • Käytössä myös CRM-järjestelmä myynnin tekemistä ja ohjaamista varten.
 • Myynti hyödyntää mielellään uusinta teknologiaa myydäkseen lisää.
 • Myynti tapahtuu asiakastapaamisissa ja on konsultoivaa.
 • Myyntiä halutaan skaalata nykyistä nopeammin esim. uusia toimialoja/segmenttejä lisäten

Pilvi™ OAE –järjestelmän ratkaisutoimitus 3-6 viikkoa

Pilvi™ OAE tarjous –ja tilausautomaatiojärjestelmän toimitus sisältää määrittelyn, toteutuksen, käyttöönoton ja koulutuksen.  Toteutusvaiheeseen voi sisältyä integraatio muihin järjestelmiin, kuten myynnin- ja tuotannonohjaukseen tai toimituspuolen järjestelmiin. Myyntiä tekevien osallistuminen projektiin on suotavaa.

Määrittely

Ratkaisun määrittelyssä käydään läpi asiakkaan myynnin mallit, tuotteistus, tarjous- ja sopimusmenettelyt. Määrittelyn tuloksena syntyy myynnin automaatiosuunnitelma, joka sisältää prosessikuvauksen myynnistä tuotantoon, sekä projektissa tarvittavat sisällöt, jotka ovat:

 • Tuotteistus, eli tarjontakatalogi ja tuotesisällöt.
 • Viestipohjat, eli tarjousviestintä ja -pohjat sähköisessä muodossa.
 • Ohjeet myynnille järjestelmän käyttöön.
 • Integraatiosuunnitelma (optio)
 • Seurantamittarien valinta (optio)

Toteutus

Pilvi toimittaa avaimet käteen ratkaisun määrittelyn pohjalta. Toteutuksessa luodaan automaattinen tarjous- ja tilausprosessi Pilvi-alustaa hyödyntäen.  Järjestelmään syötetään tuotetiedot ja niiden konfiguraatiotiedot, sekä luodaan viestilogiikka ja viesti- ja tarjouspohjat. Konfiguroidaan Pilven Manager –liittymään näkymät myynnin mittareihin.  Toteutetaan integraatiot muihin järjestelmiin.

Käyttöönotto ja koulutus

Käyttöönotto käsittää järjestelmän testauksen, käyttäjien sisäänajon järjestelmään ja käyttökoulutuksen myyntitiimille, tai myyntitiimin esimiehelle.

Hinnoittelu

Pilvi™ OAE tarjous –ja tilausautomaatiojärjestelmän kustannukset muodostuvat ratkaisutoimituksesta ja SaaS-mallilla tuotetun palvelun lisenssi- ja ylläpitomaksuista.

 • Perusratkaisun (30 tuotetta, 10 käyttäjää) hintataso avaimet käteen toteutuksena on n. 15.000€. Lisäksi tulee n. 500€/kk suuruinen SaaS-maksu.
 • Laajempien integroitujen ratkaisujen kustannukset lähtevät 30.000€ ylöspäin.
 • Käyttäjähinta on 10€/käyttäjä/kk
 • Integroinnit ja raportoinnin lisäosat vaikuttavat myös kuukausihinnoitteluun.
 • Optiona on saatavilla Extended (7-21) tai Full Care (24/7) tukipalvelu

Pyydä tarjous Pilvi™ -ratkaisuista myynnillenne?