Palvelut

Pilvi tarjoaa sovellusten tueksi kattavan valikoiman palveluita suunnitteluun, toteutukseen, käyttöönottoon ja jatkokehitykseen.

Toteutus projektina

Projektitoteutus vesiputousmallilla.

Asennus/konfigurointi

Ohjelmistoalustan asennus ja perusasetusten konfigurointi.

Koulutus

Annetaan asiakkaan henkilöstölle käyttäkoulutus ratkaisun pohjana olevalle ohjelmistoalustalle.

Strategia

Ratkaisuun liittyvä korkean tason ja pitkän aikavälin suunnittelupalvelu. Voi sisältää innovointia ja vision muodostusta

Käyttöönotto

Ratkaisun käyttöönotto voi sisältää sisäisiä tai ulkoisia julkaisutoimenpiteitä. Ratkaisun takuuaika alkaa käyttöönotosta

Hankintakonsultointi

Toimimme ulkopuolisena neuvonantajana tai apuna hankintaa tai tarjouspyyntöä tehtäessä. Emme tällöin itse osallistu toimittajana hankkeeseen.

Toteutus jatkuvana kehityksenä

Toteutus ketterällä kehitysmallilla. Voi myös sisältää määrätyn mittaisin projektivaiheen jossa valmistetaan palvelun MVP, beta-vaiheen ratkaisu tai ensimmäinen julkinen julkaisu.

Testaus

Ratkaisun hyväksymistestaus. Pilvi voi tehdä testausta asiakkaan ja tämän toimittajan välisessä yhteistyössä palvelulle jota Pilvi ei ole toimittanut. Toteutuksen jatkuva testaus on osa toteutusta.

Vaatimusmäärittelyt

Vaatimus- tai tarvemäärittelyllä haetaan ratkaisun oleelliset avaintoiminnallisuudet, peilaten strategisiin tavoitteisiin. Vaatimusmäärittelyt voivat sisältää haastatteluja ja osallistavia workshoppeja.

Konseptisuunnitelmat

Konseptisuunnitelma konkretisoi strategian visuaalisiksi hahmotelmiksi palvelusta ja sen tärkeimmistä toiminnoista. Konseptisuunnitelma sisältä usein Figma-työkalulla tehtyjä prototyyppejä palvelun UI:stä.

Toiminnallinen määrittely

Toiminnallinen määrittely kuvaa käyttötapaukset ja palvelun avaintoiminnot. Toiminnallinen määrittely toimii runkona myös tarkemmalle työmääräarvioille tarjouksiin

Käyttäjätutkimus

Ratkaisun kohderyhmälle, eli organisaation omille käyttäjille tai asiakkaille tehtävä tutkimus, jolla voidaan selvittää monenlaisia asioita, hankkeen eri tasoilla (strategia, käyttökokemus, tarpeet/toiveet, asiakastyytyväisyys, jne). .

Jatkokehitys

Jatkokehitys vuosisuunnitelman mukaan, joko jatkuvana kehityksenä työpaketeittain tai sprinttimallilla. Jatkokehitys voi sisältää myös suurempia itsenäisiä projektikokonaisuuksia, joilla laajennetaan tai parannetaan ratkaisua.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on laaja käsite. Se voi käsittää koko asiakkaan verkkoasioinnin elinkaaren suunnittelun ja hyvinkin tarkkoja UX-suunnitelmia. Palvelumuotoiluun kuuluu myös kohderyhmän segmentoinnit ja käyttökokemukseen liittyvä tutkimus, varsinkin jos palvelu on jo olemassa ja/tai sillä on käyttäjiä.

Tekninen määrittely (sis. integraatiot) / Toteutussuunnitelmat

Tekninen määrittely on toiminnallisen määrittelyn kaveri. Tekninen määrittely kuvaa tarkasti mitä tehdään, miten tehdään ja sisältää usein jo toteutuksen suunnittelua, kuten tietorakenteita, muuttujien kuvauksia, käyttöliittymäsuunnitelmia ja muita ohjelmistosuunnittelun liittyviä suunnitelmia.

Ota Pilvi™ käyttöönne