Pilvi auttoi Markkinointi Routaa digitalisoimaan mediatuotteiden myynnin verkkoon


Markkinointi Routa on osa Sanoma-konsernia ja myy Sanoman medioita pk-sektorille näiden markkinointikanaviksi. Yhtiö halusi tuoda markkinointituotteensa helposti lähestyttäväksi tarjonnaksi verkkoon. Pilvi valikoitui verkkotilauskanavan toteututtajaksi asiantuntijuuden ja toimituskyvykkyyden ansiosta.

Routa on täyden palvelun markkinointikumppani kaikenkokoisille yrityksille kaikkialla Suomessa. Kun Routa huolehtii yrityksen markkinoinnista, yrittäjälle jää enemmän aikaa omille asiakkailleen ja tuottaville töille.

“Halusimme tarjota asiakkaille nopean ja helpon tavan tilata meidän palveluita itsepalveluna silloin kun se heille sopii. Asiakkainamme on paljon yrittäjiä, jotka tekevät päivällä omat duuninsa ja iltaisin hoitavat markkinointia. Verkossa tapahtuva asiointi helpottaa heidän elämää.”

Markkinointijohtaja Erkko Simsiö, Routa.

Pilven kanssa tehdyn strategiatyön kautta kirkastui verkkomyynnin konsepti

Roudalla on vahva myyntiorganisaatio, joka on hyödyntänyt perinteisiä myyntimalleja. Routa tilasi Pilveltä strategiatyöpajoista koostuneen projektin, jonka aikana kirkastettiin verkkomyyntikonseptin avainlinjaukset, kuten asteittain koko tarjonnan vienti verkkoon ja nykyisen myynnin ja verkkomyynnin yhteensovittaminen toisiaan tukeviksi.

“Pilven Tapsan kanssa istuttiin monta palaveria ja alettiin puolin toisin ymmärtämään mitä kannattaa tehdä. Me opittiin verkkomyynnistä yhtä ja toista ja Pilvi sai näkemyksen meidän visiosta.”

Strategiatyöpajojen jälkeen Pilven UX-suunnittelijat loivat verkkomyyntikanavasta konsepteja Figma-sovelluksella ja kokonaisuus alkoi hahmottua. Roudan hyväksymät konseptisuunnitelmat olivat sitten pohjana toteutusvaiheen määrittelyille.

Projektitoteutus viiden sprintin mittaisena hankkeena puolessa vuodessa maaliin.

Kun suunnitelmat olivat selvät kaikille osapuolille, lähti Pilvi vetämään toteutuksen läpi viiden sprintin mittaisena käyttöönottoprojektina, jossa Roudalle otettiin käyttöön Pilvi-alusta verkkomyyntiin.

Visuaalinen tyyli luotiin Roudan brändin mukaan ja samalla alustaan kustomoitiin muutamia Roudan tuotteiden tilaamiseen liittyviä ominaisuuksia (properties), kuten tiedostojen siirto tilauksen yhteydessä ja päivämäärän valinta toimitukselle.

Pilvi-alusta on SaaS-tuote, mutta Roudalle tehtiin asennus erilliseen ympäristöön, jotta alustaa voidaan muokata paremmin Roudan tarpeisiin ja integroida Roudan muihin ympäristöihin vapaasti.

Pilvi Manager -liittymän kautta Routa hallitsee tuotteita – tarjonnan lisäys seuraava vaihe

Projektin jälkeen tehtiin vielä muutama ylimääräinen sprintti, jonka aikana tehtiin Roudan kaipaamia ominaisuuksia, kuten alennustoiminnallisuus ja tuoteryhmiin uudistuksia. Samalla varmistettiin Roudan käyttämän Marketo -markkinointiautomaatiosovelluksen yhteensopivuus.

Roudalla tilaamista tukemassa on mukana yhtiön asiakaspalvelu Drift -chatpalvelun avulla, joka niin ikään liitettiin Pilvi-tilauskanavaan. Tilausjärjestelmä on integroitu Roudan omaan taustajärjestelmään, eli verkosta tulevat tilaukset eivät aiheuta manuaalista työtä myynnille.

“Pilvi-alustan ideana on tarjota verkossa tapahtuvaan myyntiin kokonaisjärjestelmä, jossa voidaan hallita tuotteet, asiakkaat ja jatkuvien palveluiden tilaukset. Routa voikin itse luoda uusia tuotteita ja muokata tuotenäkymiä, tuoteryhmiä ja luoda alennuskampanjoita.”

Johtava konsultti Tapio Talvisalo, Pilvi Cloud Company.

Palvelua on nyt pilotoitu muutamalla tuotteella ja seuraavaksi palveluun lisätään koko Roudan mediapalveluiden tarjonta. Toisin sanoen, pian verkosta voi tilata vaikkapa radiomainoksia helposti Roudan digitaalisen tilauskanavan kautta.

Lisätietoja

Ota Pilvi™ käyttöönne