Added Value, Value Add – Lisäarvo

Added value, Value add Lisäarvo (arvonlisä) Lisäarvo on liiketoiminnan ydinasioita. Lisäarvon voisi yksinkertaistaen tiivistyy kaavaan 1+1=3, tai vähintään 2,5. Jos sijoitamme kaavaan reaalimaailman asioita ja ajatelemme asiakaslähtöisesti, saamme kaavan: Asiakas + Tuote (X€) = YX€, jossa Y on lisäarvokerroin( >1), [...]