Mikä on Pilvipalvelu?

Pilvipalvelut ovat verkossa sijaitsevia palvelukokonaisuuksia. Pilvipalveluiksi kutsutaan hyvin monenlaisia kapasitteetti ja sovelluskokonaisuuksia. Yleensä näistä käytetään ”as-a-service” -termiä. Tunnetuimmat ovat infrasturktuuri (Iaas), alusta (Paas) ja sovellus (Saas).

Tähän sitten selitystä pilvipalveluista.

Googlehakuja varten.