Tuotteistus verkkomyyntiin sopivaksi & Hinta- ja tuotesivujen suunnittelu.

Tehokas asiantuntijapaketti tuotteistukseen ja verkkoliiketoiminnan suunnitteluun. Fasilitoitu workshop-konsultointi, jossa yhtiön strategian ja markkinoinnin haastamisen kautta johdetaan tuotteistus ja hinnoittelu verkkomyyntiin. Lopputulemana asiakkaalle muotoillaan verkkomyyntiin sopiva tuoteversiorakenne, otetaan kantaa tuotekohtaisiin myyntiargumentteihin ja arvolupauksiin sekä suunnitellaan ylösmyyntipolut ja sisäänheittostrategiat.

Digitaalisen myyntiprosessin suunnittelu

Verkkomyynnin ja perinteisen myynnin yhdistävä työpajaprojekti, jonka lopputuloksena syntyy ns. monikanavainen myyntiprosessi. Työ sisältää verkossa tapahtuvan asiakasprosessin kuvauksen sekä prosessin aikaisen asiakasviestinnän suunnittelun. Hybridi-myyntimallissa kuvataan automaation ja perinteisen myynnin tehtävien jako sekä vaiheistus.

Pilven tarjonnasta löytyy valmiita malleja ja asiantuntijatyöpaketteja verkkoliiketoiminnan suunnitteluun ja strategiatyön tueksi. Näitä ovat mm. Cloud Selling Pre-Stydy, Digital Sales Maturity Assesment ja Customer Online Onboarding Plan.

SaaS-yritys jälleenmyynti

Ota Pilvi™ käyttöönne

Demo
Ilmaisversio
Osta