Digitaalisen kypsyyden arviointi

Verkkomyynnin käynnistäminen digitaalisilla tuotteilla onnistuu teknisesti oikeilla teknologiavalinnoilla. Onnistuminen verkkomyynnissä edellyttää kuitenkin koko yhtiöltä kypsyyttä digitalisaatiossa. Pilven digitaalisen myynnin kypsyyden arviointi (Pilvi Digital Sales Maturity Assessment) kertoo mikä on jo kunnossa, ja mitä pitää laittaa kuntoon.

Arvioimme digitaalista kypsyyttä 7 mittarin kautta. Nämä ovat: kulttuuri, organisaatio, teknologia, metriikka, tarjontamyynti ja markkinointi. Arvioinnissa pureudumme kysymysten ja keskustelujen kautta yrityksen tilaankussakin kohdassa ja teemme myös vertailun alan keskiarvoon. Kypsyyden arviointi tapahtuu työpajassa Pilven fasilitoimana ryhmätyönä. Asiakas saa ennakkoon kysymykset, jotka attavat kypsyyden määrittelyssä. Tuloksena syntyy asiakkaan digitaalista maturiteettia kuvaava 7 kohdan mittaristo, johon voidaan asettaa myös tavoitteet seuraaville 2-3 vuodelle.

Esimerkki 1

Yritys, jonka digitaalisuutta tukeva kulttuuri on heikko (Critical Low Culture)

Yrityksen kulttuuri ei tue verkkomyyntiä. Asiakkaan tarpeita ei tunnisteta tai niihin ei pystytä vastaamaan. Tämä saattaa näkyä suurena asiakaspoistumana. Yhtiön johto ei usko uusimpiin teknologioihin. Ostokäyttäytyminen on tyypiltään kuhnailija (Laggards, C. Moore, Crossing The Chasm).

Esimerkki 2

Yritys, jonka metriikka on keskitasoa (Average Metrics)

Henkilöstön (osan) työtä ohjaavat erilaiset online-kanavista saatavat tunnusluvut ja asiakaspalaute. Yhtiö seuraa perustasolla sivujen vierailijoita, mm. Google Analytics on käytössä. Kehittynyt metriikka puuttuu (esim. SaaS metrics), tai se tuotetaan adhoc/manuaalisesti.

Esimerkki 3

Yritys, jonka markkinointi on erinomaisella tasolla (Excellent Marketing)

Markkinointi on yrityksen strategian ytimessä. Yrityksen markkinointi on täysin asiakaslähtöistä ja se on segmentoitu ja kohdistettu yksilöllisesti asiakkaan mukaan. Toimenpidetasolla markkinointi-mix on kattava ja painotus uusissa menetelmissä on vahva. Yritys hyödyntää uudet menetelmät alallaan ensimmäisenä, usein myös pieniä ja ketteriä yhtiöitä nopeammin. Yritys on profiloitunut asiantuntijaksi mm. verkkonäkyvyytensä avulla.

Ota Pilvi™ käyttöönne