Asiakkaamme – Pilvi digitaalisen myynnin kehityksen kumppanina

Tälle sivulle olemme koonneet joukon asiakastarinoita ja kuvauksia siitä mitä olemme asiakkaidemme kanssa tehneet. Asiakkaina meillä on kasvava joukko suomalaisia ja kansainvälisiä ohjelmisto- ja teknologiayrityksiä. Yhteistä on halu kehittää verkossa tapahtuvaa myyntiä, asiakaskohtaamista ja markkinointia Pilven avulla.

Pilvi™ -alustatoteutukset

Case: Routa – mediatuotteiden myynnin digitalisointi

Routa on Sanoma-konserniin kuuluva myynti- ja asiantuntijaorganisaatio. Yhtiössä työskentelee 130 asiantuntijaa ja yhtiön palvelutarjonta kattaa kaikki eri mediamainonnan muodot.  Roudalla on vahva osaaminen perinteisestä outbound-myynnistä ja markkinoinnista. Yhtiö halusi kuitenkin uudistaa strategiaansa ja ottaa rinnalle verkkomyynnin ja asiakkaiden itsepalveluun perustuvat myyntimallit.

Pilven asiantuntijat istuivat mukaan Roudan strategiatyöprosessiin tuoden mukaan tarvittavan asiantuntijuuden verkkomyynnistä. Työn tuloksena syntyi Roudalle toteutuskelpoinen verkkomyynnin strategia, jonka puitteissa yhtiö voi lähteä kehittämään mm. kehittämään palveluiden myyntiä ja rakentamaan digitaalista asiointia asiakkaille.

 • Tuote: Pilvi™ Platform
 • Linkki palveluun
 • Työtapa: Strategiatyö, verkkomyynnin kokonaisalusta, jatkuva kehitys 3 viikon sprintteinä

Louhi logoCase: Louhi – verkkokauppa & itsepalvelukanava

Pilven laajin asiakascase on Louhi Networks –yhtiölle toteutettu laaja verkkomyynti- ja lisätilauskanava.  Sen avulla myydään n. 1000 uutta asiakastiliä vuosittain ja hallitaan 20.000 asiakkaan kokonaisuutta. Myytäviä tuotteita on yli 50.  Yhtiön liikevaihto on n. 2M€, yhtiöllä ei ole yhtään perinteistä ratkaisumyyjää.

Pilvi on toteuttanut kauppa-osion https://kauppa.louhi.fi  ja uuden pääsivuston https://www.louhi.fi/, jossa tuodaan myynnillisyyttä esiin voimakkaammin. Vuoden 2019 tavoitteissa on myös rakentaa asiakkaille itsepalvelutoimintoja.

 • Tuote: Pilvi™ Platform
 • Investointi: Alusta ~40K€/v  Kehitystyö ~100K€/v
 • Työtapa: Jatkuva kehitys 3 viikon sprintteinä
SaaShop Marketplace

Case: Ohjelmistoja – PK-yritysten SaaS-palveluiden markkinapaikka

Ohjelmistoja on SaaS-tuotteiden (Software as a Service) myyntiin ja markkinointiin keskittynyt yhtiö. Ohjelmistoja myy valikoituja SaaS-ohjelmistoja liiketoiminnan kehittämiseen. Ohjelmistoja toimii ylläpitäjänä ja kauppiaana ohjelmistotuotteiden myyntiä edistävässä markkinapaikassa.

Pilven alusta tarjosi Ohjelmistoja:lle suoraan merkittävän määrän niistä markkinapaikkatyyppisistä ominaisuuksista, joita yhtiö tulee tarvitsemaan palvelussaan. Tällaisia ovat mm. erilliset tilaaja- ja myyjäprofiilit, krediittipohjainen kaupankäyntimalli ja monipuoliset maksuvaihtoehdot. Tärkeää oli myös Pilvi-moottorin täysi API -pohjaisuus, joka tulee näyttelemään suurta roolia tulevaisuuden kehityksessä.

 • Tuote: Pilvi™ Gazelle
 • Linkki palveluun
 • Työtapa: Jatkuva kehitys 3 viikon sprintteinä

Case: SoulCore – SaaS-tuotteen verkkomyynnin käynnistys

SoulCore-yhtiön GDPRdesk-ratkaisu on tietosuojavastaavan ja -tiimin käyttöön tarkoitettu tehokas SaaS-ohjelmisto. Se on tehty tietosuojakäytäntöjen suunnitteluun, järjestelmien ja rekistereiden tietosuojatason arviointiin, sekä toimenpiteiden ja riskien hallintaan.

Yhtiö halusi edetä ketterästi ja nopeasti. Pilvi tarjosi tähän sekä asiantuntijuutta, että valmiin alustan kautta nopean ja tehokkaan käyttöönoton. Verkkomyyntipalvelun MVP-versio toteutettiin kahdessa viikossa ja on jo toiminnassa. Tuotteena toimii Pilvi™ Gazelle, joka on suunniteltu voimakasta kasvua hakeville SaaS-yhtiöille. Toisessa vaiheessa GDPRdesk tullaan integroimaan Pilven alustaan 100% automaation takaamiseksi.

 • Tuote: Pilvi™ Gazelle
 • Linkki palveluun
 • Työtapa: Käyttöönottoprojekti, alusta palveluna

Verkkomyynnin konsultointi & strategiatyö

Case: M-files – verkkomyynnin konsultointi

M-files on yksi voimakkaimmin kasvavista kansainvälisistä ohjelmistoyhtiöistä. Yhtiö halusi viedä tuotteidensa myyntiä verkkoon. Pilven asiantuntijapalvelut auttoivat yhtiötä tuotteistamaan yhtiön Vault-tuotteet paremmin verkossa myytäviksi. Konsultoinnin tuloksina syntyi verkkomyyntiin sopiva tuotteistus ja käyttöliittymäprototyyppi verkkomyyntikanavasta.

 • Tuote: Konsultointityöpajat, UX/UI-prototyyppi myyntikanavasta
 • Työtapa: 2kk työpajaprojekti tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa

Verkkomyynnin kehityshankkeet

Case: Cuckoo – SaaS-yhtiön verkkosivut & tuotteistuksen hiominen

Cuckoo on voimakkaasti kasvava suomalainen SaaS-yhtiö, jonka sovellus Cuckoo Workout auttaa yrityksiä kehittämään positiivista yrityskulttuuria taukoliikunnan keinoin, sekä samalla lisää työtyytyväisyyttä, että vähentää sairauspoissaoloja. Yhtiön www-sivut kaipasivat uudistusta ja uutta identiteettiä.

Pilvi toteutti verkkosivu-uudistuksen hyödyntäen parhaita käytäntöjä SaaS-myynnistä. Sivurakenne pidettiin kompaktina ja isoilla sovelluksen käyttökuvilla luotiin rohkeaa, aitoa ja iloista fiilistä Cuckoon arvojen mukaisesti.

Alustana käytettiin Louhi-yhtiön WordPressille optimoitua webhotellia ja siihen asennettua WordPress-julkaisujärjestelmää. Pohjana työlle oli kaupallinen teema, jota muokattiin asiakkaan tarpeisiin. Asiakkaalle annettiin koulutus sivujen muokkaamiseen ja sisällön itsenäiseen luomiseen. Lopuksi sivut kopioitiin wordpressiin käännösmoduulilla ja käännettiin englanniksi.

 • Palvelu: Verkkosivujen toteutus, design/tuotteistus-työpajat
 • Työtapa: Projekti

Case: Grano – verkkokaupan kehittäminen

Grano on 26 paikkakunnalla toimiva, 140 miljoonaa vaihtava printti- ja digitaalisen alan toimija. Yhtiöllä on oma painotuotteiden verkkokauppa, josta voi tilata mm. käyntikortit ja muut markkinointimateriaalit. Yhtiö kaipasi verkkokauppansa ja palvelukanavien myyvyyden kasvattamista ja brändin kirkastamista.  

Pilvi suunnitteli yhdessä Granon markkinoinnin ja verkkokaupan vastuuhenkilöiden kanssa Grano Shop palvelulle 13 kohdan kehitysohjelman, jolla laitetaan kuntoon myynnillisyyteen, asiakaskokemukseen ja UX/UI-puoleen liittyviä asioita.

Asiakkaalla on joustava puitesopimus ja työt suoritetaan kehitysohjelman mukaan Granon toivomassa järjestyksessä ja vauhdissa. Puitesopimuksen ansiosta tuntityöhinta on maltillinen.

 • Tuote: Suunnittelupalvelut, UX-suunnittelu, Verkkosivujen toteutus, design/brändi-työpajat
 • Työtapa: Työ suoritetaan työpaketteina asiakkaan tilauksesta. Taustalla asiakkaan verkkokauppajohdon ja markkinoinnnin ohjaama 13 kohdan kehityssuunnitelma.

Asiakkaamme

Ota Pilvi™ käyttöön