Esimerkkejä Pilvi™ -tuotteella toteutettavista ratkaisuista

Pilvi™ on verkkomyynnin automaatioalusta palveluille. Se taipuu moneen eri käyttötarkoitukseen: Pilvipalvelu, SaaS-tuote, Iot-ratkaisu tai muu jatkuva palvelu – kaikkien niiden myynti verkossa onnistuu Pilvi™-alustalla. Olemme koonneet tähän joukon erilaisia esimerkkiratkaisuja, joista osa on suoraan asiakastoteutuksia ja osa on konseptitason suunnitelmia.

Startup-yhtiön verkkomyynti ja toistuvaislaskutus

Juuri perustettu Startup-yhtiö tahtoi saada tuotteensa nopeasti myyntiin ja keskittää omat resurssinsa tuotteen edelleenkehittämiseen. Tuote oli lähes valmis ja verkkosivut ja tuotteistus olivat alustavasti suunniteltu. Yhtiössä oltiin hieman epävarmoja tuotteen paketoinnista ja hinnoittelusta, ja epäiltiin luottokorttilaskutuksen toimivuutta verkkomyynnissä.

SaaS-yhtiön jälleenmyyntikanavan automatisointi

Verkkomyyntiä suoraan loppukäyttäjille tehnyt kypsemmässä vaiheessa ollut SaaS-yritys halusi tuoda myös jälleenmyyjät saman tilauskanavan taakse ja yhtenäistää asiakkaiden/jälleenmyyjien hallinnan. Tavoitteena oli päästä eroon manuaalisista työvaiheista myös jälleenmyyjien kautta tapahtuvista tilauksista. Yhtiö laski, että säästö olisi vähintään 1.500 €/kk (myynnin, hallinnon ja laskutuksen sekä virheiden takia).

Hosting-yhtiön avoin verkkokauppa palveluille

Yhtiöllä oli vahva asema määrätyissä tuotesegmenteissä, joissa tilausautomaatio oli jo toteutettu inhouse-menetelmillä. Perusliiketoiminta toimi, mutta kasvu oli maltillista. Yritys halusi uudistaa tilauskanavansa yhden verkkomyyntiportaalin taakse ja siten lisätä tarjontaa sekä nykyisille että uusille asiakkaille.

Digimaturiteettiselvitys puhelinoperaattorille

Puhelinoperaattori oli havainnut markkinoilla muutoksen kohti palvelumyynnin automaatiota. Yhtiössä ei oltu varmoja yhtiön tilasta ja kypsyydestä verkkomyynnin käynnistämiseen ja tahdottiin selvittää sekä yhtiön asema että digitaalisen myynnin kypsyys.

Asiakkaitamme

Meistä sanottua

“Pilvi helped us to get one step closer to our goal in global expansion. Their expertise and technology platform combined provided us all what we needed. At the same time our own developer resources could focus on the product itself instead of figuring out how to enable online sales and with what tools.”

Onni-Matti Manninen, Leadership automation tools
”At Cloud Makelaar we wanted to innovate our cloud brokerage role by launching an online marketplace for multiple cloud services. Pilvi was a perfect match!”
Peter Witsenburg, CloudMakelaar
”This new webshop is a huge step forward for us. Of particular interest is bringing large international cloud services while offering our local Finnish support, we believe this will be of great interest to our customers as well.”
Mikael Kääriäinen, Louhi Networks

Ota Pilvi™ käyttöönne