Markkinointiautomaatio ja lisäpalvelut myynnin kasvattamiseen

Pilvi toteuttaa markkinointiautomaatioon liittyviä ratkaisuja yrityksille, joilla on jatkuvia palveluita (digitaalisia tuotteita, saas-palveluita, kapasiteettia) ja halu myydä kyseisiä tuotteitaan verkossa. Markkinointiautomaatio on osa asiakkuuden kokonaisprosessia. Tavoitteena on ohjata asiakkaita sen avulla ostamaan myytävää palvelua. Myynti tapahtuu Pilvi-alustalla.

Seuraavassa on listattu yleisiä markkinoinnillisia lisäpalveluita, jotka voi ostaa projektin yhteydessä tai erikseen, ja jotka eivät vaadi Pilven alustaa. Markkinointipalveluita on tarjolla kolmeen eri tarpeeseen.

 1. Sisältömarkkinointi – markkinointia tehdään sisällön perusteella.
 2. Brändimarkkinointi – markkinonnissa pyritään tuomaan yrityksen brändi voimakkaasti esiin.
 3. Asiakaskannan elvytys  – kun yrityksellä on asiakkaita, mutta niihin ei ole kohdistettu markkinointia.

Pilvi™ Free toimii alustana markkinointiautomaatiolle. Saas-yhtiön prospektit ohjataan tuotekokeilun pariin ja konvertoidaan maksaviksi asiakkaiksi.

1) Kohdistettu sisältömarkkinointi

Kohdistettu sisältömarkkinointi luo liikennettä onboarding-prosessin alkuun, eli potentiaalisia kokeilijoita ja ostajia. 

 • KENELLE: Yritykselle, joka haluaa näkyvyyttä esim. myymilleen tuotteille. Tuote voi olla uutuustuote, jo aiemmin yrityksen valikoimiin kuuluva tuote tai vaikka tarjoustuote.
 • KUVAUS: Kohdennettu sisältömarkkinointi. Rakentuu tiettyjen asiakkaan esille nostaminen teemojen ympärille, esim. Yrityksen myymien tuotteiden markkinointi tai epäsuora markkinointi, jolloin nostetaan esille esim. yrityksen laatimaa asiantuntija-artikkelia. Tuotteen markkinointiin saattaa sisältyä myös asiantuntijatekstin laatimista esim. LinkedIniin.  Asiakas tuottaa sisällön sivuilleen tai blogiinsa itse.
 • KOHDISTUS: Mainonta kohdistetaan yrityksen valinnan mukaisesti olemassa oleville asiakkaille tai potentiaalisille asiakkaille.
 • SISÄLTÖ: Valittavina Targetoitu Linkedin -kampanja ja Targetoitu Facebook-sisällönnostokampanja.

Markkinointikampanjoiden pääasillisena tavoitteena on tuoda asiakkaita yrityksen tuotteen kokeilijoiksi. Kokeiluprosessi ja siihen liittyvä markkinointiautomaatio ja onboardaus-toiminnot toteutetaan yleensä Pilvi™ -alustan avulla, mutta palveluita voi ostaa myös muut kuin Pilvi™ -tuotteen käyttäjät.

Kohdistettu LinkedIn –kampanja valittujen teemojen ympärille

Pilvi ja asiakas sopivat teemoista, joita markkinoidaan. Pilvi toteuttaa sovitut LinkedIn –kampanjat (Sponsored Content). Kampanja kesto sovitaan,  yleensä tehokkain aika on noin 2 viikkoa.

Pyydä tarjous

Kohdistettu Facebook- sisällönnostokampanja

Kampanja kohdistetaan asiakkaan määrittelemien tekijöiden mukaan Facebook –kampanja, jota Pilvi seuraa ja optimoi tilausjakson aikana. Kampanja voidaan kohdistaa yrityksen olemassa oleviin asiakkaisiin tai asiakasprofiilin perusteella uusiin asiakkaisiin (prospekteihin)

Pyydä tarjous

2) Brändimarkkinointi SaaS-yhtiölle

KENELLE: Uudelle yritykselle, joka haluaa näkyvyyttä yritykselleen tai brändilleen.
KUVAUS: Markkinointi keskittyy bränditietoisuuden lisäämiseen mm. yrityksen visuaalisella näkymisellä Googlen kumppaniverkostossa sekä LinkedInissä. Kumppaniverkostossa voidaan valita yrityksen asiakasprofiilin mukaisesti sivut, joilla yrityksen mainos näkyy. Mainosten näkymisen tavoite on impressiokohtainen.
KOHDISTUS: Kummassakin kanavassa käytetään kohdistusta, jolla mainokset näkyvät potentiaalisille asiakkaille.
SISÄLTÖ: Google Display –mainonta tai Kohdistettu LinkedIn -kampanja

Google Display -kampanja

Markkinointikampanja toteutetaan Googlen kumppaniverkossa display –kampanjana valittujen käyttäjäkriteerien mukaan. Sisältää myös markkinointikampanjan seurannan ja optimoinnin. Kampanja kestää kuukauden tai pidempään. Liikenne ohjataan SaaS-yhtiön verkkotilausjärjestelmään tai kokeiluprosessin pariin.

Tyypillisen kampanjan (1kk) kokonaiskustannus  500-1.000€

Pyydä tarjous

LinkedIn-kampanja

Kohdennettu Linkedin-markkinointikampanja perustuu yhdessä määriteltyihin kohdistustekijöihin. Tekijät voidaan määritellä seuraavien kriteerien avulla: lokaatio, toimiala, yrityksen koko, Työtehtävä, Henkilökohtainen Osaaminen, Ryhmät, etc. Targetoitu LinkedIn – kampanja voi tavoittaa jopa 60 000 LinkedIn -jäsentä.

Tyypillisen kampanjan (2-4vk) kokonaiskustannus  500-1.000€

Pyydä tarjous

3) Elvytys (asiakasmarkkinointi)

KENELLE: Yritykselle, jolla on jo jonkinlaista markkinointia, mutta joka ei tuota tulosta tai sen tuottamisesta ollaan epävarmoja. Elvytys-paketti sopii myös yritykselle, jolla ei ole vielä sähköistä markkinointia ollenkaan.
KUVAUS: Laitetaan perusasiat kuntoon. Pureudutaan kotisivujen optimointiin hakusanamarkkinoinnin näkökulmasta. Perustetaan tai tarkastellaan Adwords -tiliä kuukauden ajan optimoiden se asiakkaan asettaman tavoitteen mukaisesti. Tavoitteita voi olla esim. klikkausten määrä, impressioiden määrä tai konversiot.
SISÄLTÖ: Adwords-kampanja, Sähköpostikampanja ja/tai Markkinointipäällikkö palveluna

Adwords (Google hakusanamainonta)

Markkinointipalvelu, jossa Pilvi hallinnoi kuukauden ajan yrityksen Adwords -tiliä. Jos sellaista ei ole, perustetaan tili. Olemassa olevaa tiliä käydään läpi ja tehdään parannukset. Kuukauden lopussa asiakkaalle toimitetaan raportti ja annetaan suositukset, joiden perusteella markkinointia voidaan kehittää eri osa-alueilla. Aloituksen jälkeen asiakas voi jatkaa tilin ylläpitoa itsenäisesti ja tähän annetaan tarvittava koulutus.

Pyydä tarjous

Sähköpostikampanja nykyisille asiakkaille

Sähköinen suoramarkkinointipalvelu, jossa Pilvi lähettää sovitusta aiheesta sähköpostin yrityksen asiakkaille (tai muulle prosepektikohderyhmälle). Kampanjan tavoitteena on ohjata asiakkaita ostamaan yhtiön palveluita. Sähköpostin tekstisisällön tuottaa asiakas ja Pilvi auttaa suunnittelussa, graafisen asun toimittaa Pilven suunnittelijat.  Pilvi voi myös raakatekstin perustellaa tehdä valmiin kampanjan alusta loppuun avaimet käteen periaatteella, tällöin kustannukset toteutetun työmäärän mukaan.

Pyydä tarjous

Markkinointipäällikkö palveluna

Pilvi tarjoaa Saas-yhtiön käyttöön ulkoistettua markkinointipäällikköä. Palvelun avulla pieni yritys voi ottaa isojan askeleita markkinoinnin parissa, ilman tarvetta oman ihmisen palkkaamiselle. Markkinointipäällikkö palveluna varmistaa, että markkinointia tehdään, vaikka oma aika ei riitä. Markkinointipäällikkö palveluna ei ole yksi ihminen vaan tiimi osaamista käyttöösi juuri kulloisenkin tarpeen mukaan. Visuaalinen suunnittelu, brändäys/tuotteistus, Linkedin-kehitys, Google-optimointi/hakusanamainonta, oikoluku (Suomi/Englanti).

Pyydä tarjous

 • Tiimi apuna (2 h/viikko) konsultoimassa mitä kannattaa tehdä.
 • Linkedin Marketing ja Google Adwords asiantuntijat käytössäsi
 • Oikolukupalvelut valituille medioille/kampanjoille (erillinen laskutus tekstien
  pituuden mukaan).
 • 2 kampanjaa (yllä olevalta listalta) / kk
 • Kuukausittainen seurantapalaveri
 • Raportti hakukonelöydettävyydestä vs. valitut kilpailijat
 • Varmistaa, että markkinointia tehdään, vaikka oma aika ei riitä.

Hinta: 690 €/ kk (minimisopimus 4 kk)
Hintaan lisätään mediakustannukset valittujen medioiden mukaan.

Markkinoinnin lisäosat

Jokaiseen markkinointipakettiin on mahdollista lisätä yrityksen tarpeiden mukaisesti somenäkyvyyttä tai Pilvi voi auttaa prospektilistan toimituksessa. Hinta perustuu asiakkaan sosiaalisen median kanavissa olevien seuraajien määrään sekä sosiaalisen median käyttöön aiemmin.

Prospektilistan toimitus

Hot Leads eli LinkedInista henkilöpoiminta 5-10 €/lead, 50 paketissa. Prospektit perustuvat keskusteluihin, joissa asiakas määrittelee “unelma-asiakkaansa”.

Raporttien läpikäynnit face-to- face-tapaamisessa

Kampanjoihin ei kuulu raportointitilaisuutta. Se voidaan suorittaa skypenä tai livenä.

Somenäkyvyys

Käydään läpi olemassa olevat sometilit ja tarkastellaan mahdollisuutta parantaa näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa tarkasteltuna eri faktoreilla, joita voivat olla seuraajamäärä, reach, laatu (retweets, like:t, jaot) A/B testaus, alan influencer- kohdennus ja kilpailijavertailu.

Ota Pilvi™ käyttöönne