Churn Rate

Poistumatahti, asiakaspoistuma, liikevaihdon poistuma

Kirnu käy kuumana. Sulla on asiakkaita, sitten osa poistuu, kun eivät jaksa jatkaa tai eivät ole tyytyväisiä palveluun. Churn Rate on se prosenttiluku, joka kuvaa poistumaa. Churnia voi laskea asiakasmäärästä tai liikevaihdosta. Liikevaihdosta jos mittaa, niin churn voi olla myös negatiivinen, eli vanhojen asiakkaiden lisätilaukset/ostot ovat enemmän kuin poistuvien asiakkaiden aiheuttamat menetykset.

Liikevaihtoon perustuva Churn-mittaustapa sopii hyvin liiketoiminnoille, joissa hinnoittelulogiikka on käyttäperusteinen, esim. kapasiteettin, toimintoihin tai tapahtumiin perustuva, tai tuote on hyvin modulaarinen ominasuuksien suhteen. Pilven tuote on alunalkaen rakennettu juuri tällaisia tapauksia varten.

 

Ota Pilvi™ käyttöönne