Conversion Rate

Konversioaste

Vierailijasta kirjautujaksi (kokeilu) konversio

SaaS-yrityksen on tärkeä olla perillä siitä, kuinka moni sivuilla käyneestä henkilöstä päättää testata tuotetta. Sen seuraamiseen käytetään muutosaste-tunnuslukua (Visitors-to-Signup Conversion rate). Jos suhde on alhainen, voi yritys miettiä esimerkiksi kotisivunsa rakenteen uudistamista, ydinviestin kirkastamista tai valitun asiakaskohderyhmän uudelleen määrittelyä.

Kokeilijasta käyttäjäksi asiakkaaksi konversio

Lopulta yritys saa itselleen asiakkaita. Tällöin voidaan seurata, kuinka moni tuotetta kokeilleesta lopulta siirtyy maksavaksi asiakkaaksi (Signup-to-Customer Conversion rate). Jos suhde on alhainen, kannattaa yrityksen esimerkiksi miettiä tuotteensa kehittämistä tai uudelleen hinnoittelua. On tärkeää huomata, että maksavia asiakkaita tulee verrata edellisen kuun kokeilijoiden määrään, mikäli kokeilujakso on ollut kuukauden mittainen.

Lopulta vain pieni osa mahdollisista asiakkaista ryhtyy maksamaan tuotteestasi

Mikäli etsii yllä oleville konversioarvoille jotain tiettyä lukua, joka kertoo, meneekö yritystoiminnalla hyvin vai huonosti, joutuu pettymään. Huono ja hyvä luku ovat tilanteen mukaan muuttuvia arvoja, eikä niille voi määrittää yksiselitteisiä raja-arvoja. Mikäli konversio kokeilijoista asiakkaiksi on 10 %, kannattaa pyrkiä nostamaan se 25 %:iin, mikäli se jo 25 %, kannattaa pyrkiä 50 %:iin jne. Tärkeintä on aina pyrkiä parantamaan saatuja lukuarvoja.

Ota Pilvi™ käyttöönne