Growth Hacking – kasvuhakkerointi

Kasvuhakkerointi on tapa etsiä ja luoda tehokkaita pitkän aikavälin markkinointistrategioita ja niihin liittyviä menetelmiä, jotka poikkeavat helpoista valtavirtamarkkinointimenetelmistä. Kasvuhakkeroinnissa tarvittaessa muokataan tuotetta, tuoteistusta, luodaan uusia tuotteita ja rakennetaan erilaisia yhteistyökuvioita ja integroidaan erilaisia sovelluksia ja palveluita.

Kasvuhakkerointia ei ole Google Analytics tilin käyttö tai SoMe-kampanjan tekeminen, mutta jos ne yhdistyvät innovatiivisella tavalla tuotteen kanssa kokonaisuudeksi joka toimii ja optimoi itseään aletaan jo olemaan kasvuhakkeroinnin äärellä.  Kasvuhakkerointi on kokeilevaa, innovatiivista ja teknologiaa hyödyntävää markkinointimenetelmien rakentamista.

Pilven Trial-tutkimus ja catalog.saas.pilvi.com –yhteistyö Software From Finland –brändin kanssa ovat kokeiluja ja osia Pilven kasvuhakkeroinnista.

tägs: Growth Hacking, kasvuhakkerointi, trial-tutkimus, Google analytics, SoMe, Software From Finland, markkinointi, innovaatio