Markkinointiautomaatiolla liidejä myynnille

Markkinoinnin automaatio on helppo mieltää yhtenä tai useampana digitaalisen markkinoinnin työkaluna. Yksinkertaisella on helppo aloittaa tai kokeilla, mutta lopulta markkinointiautomaation toteutuksen tulisi perustua siihen, kuinka asiakkaan tarve on tunnistettu ja minkälainen ostoprosessi ja asiakasmatka (customer journey) on.

Tehokas markkinoinnin automaatio tukee verkkomyyntiä tuottamalla enemmän palvelustasi kiinnostuneita liidejä (MQLs) sekä jalostaa liideistä valmiimpia ostavia asiakkaita (SQLs). 

Hyvä automaatiojärjestelmä mahdollistaa tunnettuuden ja kysynnän kasvattamisen, liidien tuotannon ja hoidon sekä tekee markkinoinnista mitattavaa, samalla tehostaen prosesseja.

Pilvi on virallinen Active Campaign-kumppani ja auttaa työkalun käyttöönotossa. Active Campaign on helppokäyttöinen ja kustannustehokas järjestelmä, jolla toteutat kohdennettua ja oikea-aikaista markkinointia ja luot edellytykset paremmalle asiakaskokemukselle eri kohtaamispisteissä jai myynnin kanavissa. 

SaaS-yritys jälleenmyynti

Ota Pilvi™ käyttöönne