Miten luon liikevaihtoa, jos SaaS-palveluni on portaali, markkinapaikka tai mediapalvelu?

Monet SaaS-sovellukset on suunnattu käyttäjille, jotka hyödyntävät sovellusta omassa toiminnassaan, ryhmässä, tai osana yrityksen prosesseja. Portaalipalveluilla ja sisältöön perustuvilla palveluilla on usein haasteita hinnoittelussa tai vaikeuksia löytää sopivaa mallia tulojen luontiin.

Tähän artikkeliin olemme koonneet muutamia yleisimpiä malleja miten tuloja voi luoda portaalipalvelulla tai vahvasti sisältöön tai yhteisöllisyyteen liittyvässä palvelussa, esim. markkinapaikassa. Osa malleista soveltuu myös lisätulomalleiksi muun tyyppisille palveluille.

CPM-näyttömainonta sivuston sisällä

Näyttöperusteinen hinnoittelu (myös CPI, cost per impression). Vanhimpia verkkomainonnan muotoja. CPM (Cost per Mille) tarkoittaa hintaa tuhannelle näyttökerralle. Tässä mallissa markkinapaikka, portaali tai palvelun myyjä on asettanut palveluun mainospaikkoja, joissa näytetään eri mainostajien mainoksia, kun käyttäjät lataavat sivua. Usein taustalla on erillinen mainospalvelin, joka hoitaa mainosten näyttämisen (karusellin), ajastamisen ja laskutuksen seurannan ja/tai laskutuksen.

CPC-näyttömainonta sivuston sisällä

CPC, eli Cost per Click. Kuten yllä, mutta hinnoittelu perustuu klikkauksiin, eli mainosta voidaan näyttää vaikka miljoona kertaa, mutta vain mainoksen klikkauksesta veloitetaan mainostajaa. Käytetään myös termiä CPA, eli Cost Per Action.

Sponsorointi

Sivuston osioihin, sisältöön tai sisältötyyppeihin liittyvä sponsorointi. Mainostaja ostaa syvempää näkyvyyttä johonkin elementtiin liittyen. Markkinapaikka tarjoaa sponsorille on paremmat näkyvyydet määrätyssä ryhmässä tai sponsorin tarjonta liittyy ko. ryhmän toimintaan/tuotteisiin.

Tavaroiden markkinapaikassa kenkäosastolla sponsori voisi olla kenkäbrändi, suutaripalvelu tai pelastakaa paljaat jalat -yhdistys.

Liittolaistulo (affiliate revenue)

Yhteistyömallit voivat olla hyvin monenlaisia, mutta perusajatus on, että portaalilla on liittolaisia tai jäseniä, jotka omilla toimillaan luovat palvelulle tuloa. Liittolaisen rooli voi olla joko suoraan tuloja tuova tai käyttäjiä tuova, jotka sitten tuovat tulot. Liittolainen voi “levittää” portaalia tai markkinoida sitä. Myös sosiaalinen media perustuu tavallaan liittoon median ja sen käyttäjien välillä.

Tyypillisin tapa liittolaisuuden hyödyntämiseen ovat eri markkinapaikkojen tuote/palvelu-ikkunat, jotka voit upottaa omille kotisivuille/blogeihin – esim. Amazon/Ebay-tuotteet ja Google-mainokset.

Transaktiomaksut

Erilaisille markkinapaikoille ja välityspalveluille sopii mainiosti kahden portaalin jäsenen/käyttäjän välisiin transaktioihin perustuvat maksut, jotka voivat olla kiinteitä tai prosenttiperusteisia. Transaktiomaksujen toteuttaminen voi olla vaikeaa. Pilven alustan tyyppinen markkinapaikkamottori on hyvä vaihtoehto hoitamaan tilien välisen rahaliikenteen sisäisen valuutan avulla, varsinkin jos kauppaa/transaktioita tapahtuu moneen suuntaan.

Tilauksella pääsy sisältöön (tai palveluihin).

Eli tyypillinen SaaS-malli, missä sisältöön tai sisältöpalveluihin saadaan pääsy tilauksen perusteella. Sisältö voi olla esim. oikeus tietokannan käyttöön, dokumentteihin, rajapintoihin tai laajempiin tulostus-/tallennusoikeuksiin määrätyksi ajaksi – eli tyypillisesti tilauksen keston ajaksi.

Sisällön ostaminen kertasuorituksena

Pay-per-view -perusteinen malli, jossa asiakas ostaa pääsyn yksittäiseen aineistoon yhden kerran tai määrätyksi lyhyeksi ajaksi. Aineistot voivat olla dokumentteja, tiedostoja, videoita, ääntä, laskentaa, kapasiteettia tms.. Portaalin taustalla on usein joku DRM-järjestelmä (Digital Rights Management), jolla hoidetaan aineiston hallinta ja oikeuksien valvonta/jakaminen. Mikäli DRM-järjestelmää ei ole, voi alustana olla Pilven markkinapaikkamoottori, joka tarjoaa kredittipohjaisena mainion tavan hallita mikro-ostoksia.

Käyttö- tai käyttäjädatan myyminen

Palvelun käyttäjien tai tilaajien tietojen myyminen eteenpäin (em. suostumuksella), esim. markkinointitarkoituksiin. Toisaalta joissain tapauksissa myös käyttödata (nimettömänä) voi olla arvokasta.

Markkinapaikka saa tulot monesta lähteestä

Monessa tapauksessa tulomallit muodostuvat useammasta eri vaihtoehdosta, jotka toimivat päällekkäin, limittäin tai vaihtoehtoisina. Markkinapaikkojen ja portaalipalveluiden suurin ongelma on usein ns. muna-kana: Tarvitaan sisältöä, jotta saadaan kävijöitä, ja sisältöä kannattaa luoda vasta kun on kävijöitä, tai tarvitaan tarjontaa (myyjiä), mutta myyjät on valmiita maksamaan vasta, kun on kävijöitä (eli potentiaalisia ostajia). Molempien tavoitteluun palaa rahaa ja aikaa, ja myyntityötä on tuplasti normaaliin liiketoimintaan nähden.

Muista nämä:

  • Portaali, markkinapaikka, sisältöpalvelu voi saada tuloja monella tavalla.

  • Transaktiomaksujen toteuttaminen voi olla vaikeaa. Pilven tyyppinen alusta voi olla tässä avuksi.
  • Sisällön myynnissä auttaa hyvä DRM-alusta (Digital Rights Management).
  • Ratkaise muna-kana -ongelma ja olet lähempänä menestystä.

Tilaa asiantuntija markkinapaikka liiketoiminnan suunnitteluun:

Tutustu Pilven verkkokaupan tarjontaan:

Ota Pilvi™ käyttöönne