Moderni DevOps-kehitysmalli tuottaa hyötyjä asiakkaalle

Pilvi-yhtiön järjestelmäarkkitehtuuria haluttiin kehittää modernin DevOps kehitys- ja tuotantomallin mukaiseksi. Hankkeessa haluttiin pystyttää itsenäisesti skaalautuva, tietoturvallinen ja kustannustehokas ympäristö Pilvi-alustalle ja korkeampi automaatioaste jatkuvalle testaamiselle, alustan konfiguraatiolle sekä toimittamiselle. 

Uusi infrastruktuuri vaatii jonkin verran panostusta ja investointeja käyttöönottoon sekä testauksen automatisointiin. Moderni järjestelmäarkkitehtuuri kuitenkin mahdollistaa merkittäviä aika- ja kustannussäästöjä. Se tuo myös asiakkaalle hyötyä, mm. vakaammin ja laadukkaammin toimivan palvelun muodossa ja nopeampina versiopäivityksinä.

Pilvi kykenee nopeamman versioiden julkaisun ansiosta vastaamaan paremmin loppukäyttäjien toiveisiin ja viemään strategisesti tärkeät kehityshankkeet maaliin aikataulussa.

Liikaa ylläpitotyötä ja hidas tuotantoonvienti

Lähtötilanne

Pilven aiempi järjestelmäarkkitehtuuri koostui joukosta ennakkoon määrättyjen tehtävien mukaisia virtuaalipalvelimia. Uusien versiopäivitysten julkaiseminen edellytti aiemmin huomattavan määrä manuaalista tekemistä ja ohjelmiston konfigurointia. Ympäristöjen skaalautuvuus oli myöskin rajallinen riippuen käytettävissä olevien virtuaalipalvelimien määrästä ja niiden resursseista. Alustaversioiden tuotantoonvienti aiheutti lyhyitä palvelukatkoksia ja uudelleenkäynnistyksiä. Ympäristöjen suorituspiikit näkyivät loppukäyttäjälle selvästi ja vaikuttivat siten negatiivisesti käyttökokemukseen. 

Pilvi-sovellusympäristön migrointi konttiteknologiaratkaisun päälle

Toteutus

Alkukartoituksen jälkeen toteutettiin toteutettiin ns. proof of concept käyttöjärjestelmätason virtualisoinnilla, missä Pilven alustan eri osat säiliöitiin ja konttiteknologiaratkaisun toiminta validoitiin. Tuotekehitysvaiheessa suunniteltu ja rakennettu ympäristö perustuu Kubernetes-teknologiaan – hankkeen aikana toteutettiin myöskin kokonaisvaltainen, laajennettavissa oleva ja nykyaikainen lokitus ja monitorointi-toteutus alustaympäristölle.
Näiden ns. konttipohjaisten ympäristöjen lisäksi Pilvi uudisti DevOps-prosessejaan toimimaan GitLab-sovelluksen ympärillä. Lopputuloksena pystyttiin kehittämään tehokkaampia R&D-prosesseja ja parempaa kehittäjäkokemusta.

Seuraavassa Pilvi DevOps artikkelissa kerromme, miten käytännössä ympäristön migrointi toteutettiin, mitä haasteita matkan varrella ilmeni sekä mitä tuloksia saavutimme Pilvi DevOps-mallilla!

Pilven DevOps- konsultaatio on nyt ulottuvillasi. Se koostuu seuraavista vaiheista:

  • Nykytilanteen ja tavoitetilan kartoitus.
  • Toteutuksen suunnittelu ja dokumentointi.
  • Toteutus ja testaus.
  • Jatkuva tuki.

Kiinnostuitko?