MRR Churn

Kuukausittain toistuvan liikevaihdon poistuma (asiakaspoistuman tulos)

Toistuvan liikevaihdon poistuma (MRR Churn) kertoo paljon SaaS-liiketoiminnan elinvoimasta pitkällä aikavälillä. Tulevaisuudessa syntyvät tulot ovat muuttuvia tarkasteluhetken mukaan. Tietyn hetken tulevaisuuden tuloja lisäävät kuukauden aikana saatujen uusien asiakkaiden synnyttämät uudet tulot ja olemassa olevien asiakkaiden tekemät palvelupäivitykset (Uusi palvelu – Vanha palvelu = Päivityksen tuottaman tulonlisäys). Tulevaisuudessa saatavia tuloja puolestaan vähentävät kuukauden aikana palvelun lopettavien asiakkaiden tuottama kuukausittainen liikevaihto, joka menetetään, sekä palvelupäivitykset, joissa asiakkaat päivittävät tuotteensa kalliimmasta halvempaan.

Kuukausittain kertyvään liikevaihtoon vaikuttavat uudet asiakkaat, palvelupäivitykset sekä poistuvat asiakkaat.

Kuukausittain kertyvään liikevaihtoon liittyviä tärkeimpiä mitattavia tunnuslukuja ovat MRR Churn rate, joka kuvastaa menetetyn MRR:n suhdetta kuun alussa olleeseen MRR:ään sekä MRR month-to-month-growth, joka kuvastaa MRR:n muutosta suhteessa edelliseen kuukauteen.

MRR Churn

Laskentatavoissa on eroja lähteestä riippuen, sillä useinkaan kuukauden aikana menetetyn MRR:n arvosta ei vähennetä saman kuukauden aikana tehtyjä ylöspäin suuntautuneita palvelupäivityksiä. Tällöin kaava supistuu muotoon: Menetetty MRR / MRR kuun alussa.

Ota Pilvi™ käyttöönne