Advisor – Neuvonantaja

Advisor Neuvonantaja Startup-yhtiössä usein yksi tai useampi seed-sijoittaja toimii myös neuvonantajan roolissa. Neuvontajan rooli voi olla lähellä hallituksen jäsenyyttä, mutta ilman hallituksen jäsenyydestä aiheutuvia vastuita. Yritys saattaa jopa maksaa neuvonantajalle palkkaa rahassa, osakkeissa tai optioissa, jos neuvonanto on hyvin [...]